Over Holland High Tech

Holland High Tech is de topsector High Tech Systemen en Materialen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken in hun ecosysteem intensief samen aan innovaties in publiek-private samenwerkingen. Teams van experts ontwikkelen binnen Holland High Tech in vijftien roadmaps (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Hoe vang je dit in een website, die mee kan bewegen met ontwikkelingen in de toekomst?

Merk

In onze samenwerking met Holland High Tech ging het initieel vooral over het volgende vraagstuk: 'Hoe maak je duidelijk wat je als Holland High Tech doet?'. Om die vraag te beantwoorden, gingen we met een team merkmakers en Holland High Tech op zoek naar de drijfveren, de streep op de horizon en bepaalden we aansluitend het archetypeen een passende tone-of-voice. Dat alles leidde in de vorm van een merkkompas tot de juiste focus en de handvatten en een merk dat zowel op emotie als feiten scoort.

Website

De toenmalige website voldeed op een aantal vlakken niet meer aan de wensen en eisen van Holland High Tech. De eis: meer beeldend en verhalend en de juiste balans tussen informeren en inspireren. Daarnaast klaar voor de toekomst en goed bruikbaar voor doelgroep en collega's. Zowel aan de voor- als de achterkant. Naast het functioneel en grafisch ontwerp werd ook aangehaakt bij de uitwerking van content, werd de doorvertaling naar front- en backend op de voet gevolgd, werd meegewerkt aan de vulling van het CMS en werden een bijpassende nieuwsbrief en infographic guidelines uitgerold.

KIA huisstijl en website

Met het missiegedreven innovatiebeleid kijkt de overheid hoe samen een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland kan worden gerealiseerd. Holland High Tech is de coördinator, verbinder en aanjager van de Kennis- en Innovatie Agenda's Sleuteltechnologieën en Veiligheid. In het verlengde van de Holland High Tech huisstijl, maar met een eigen identiteit, werden huisstijl, website en digitaal verslag van deze KIA's vorm gegeven.